Phép chia số thập phân

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Trong chương trình môn Toán lớp 5: số thập phân được xem là một trong những nội dung trọng tâm của môn học. Việc nắm được kiến thức số thập phân trước hết giúp học sinh hoàn thành nội dung môn học, hơn nữa học sinh vận dụng vào cuộc sống để dễ tính toán các bài toán thường gặp. Học sinh còn khá lúng túng và khó khăn khi thực hiện các phép tính về số thập phân đặc biệt là phép chia số thập phân.

Phép chia số thập phân cho số thập phân là phép chia học sinh thường thấy khó thực hiện, hay nhầm lẫn ở phần dấu phẩy và dẫn đến kết quả không đúng. Những lưu ý và phương pháp mà thầy Nguyễn Thành Long đưa ra trong video sẽ giúp học sinh thực hiện phép chia số thập phân một cách đơn giản và chính xác, học sinh có thể dễ dàng làm bài tập này.

Yêu cầu để làm được các bài tập dạng này:

Trong các phép tính về số thập phân, muốn thực hiện được phép chia đòi hỏi học sinh phải thuộc thành thạo bảng cửu chương và có sự vận dụng tốt. Bên cạnh đó, khi thực hiện phép chia số thập phân học sinh cần nắm vững quy tắc chia hết, biết cách ước lượng thương các kiến thức này đều nằm trong chương trình khóa học cơ bản  toán 5 của trung tâm.

Lý thuyết cơ bản:

 1. 1. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

VD: 8,4 : 4 = 21

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

 1. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...

VD: 89,13 : 100 = 0,8913

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang trái một, hai, ba,... chữ số.

 1. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

$$ Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm và bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

VD: 27 : 4 = 6,75

 1. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

- Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

VD: 25 : 4 = (25 x 5) : ( 4 x 5)

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

 1. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

Cách 1: Vận dụng kiến thức của nhân số bị chia và số chia với 10 để đưa về dạng phép chia số thập phân cho số tự nhiên

Bước 1: Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

-Bước 2: Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.

Cách 2: Đưa về dạng phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên.

Bước 1: Thêm vào số bị chia hoặc số chia những chữ số 0 vào bên phải phần thập phân để số chữ số phần thập phân ở Số bị chia và số chia bằng nhau , sau đó bỏ dấu phẩy ở số bị chia và số chia( thực chất bỏ dấu phẩy là hình thức nhân cả số bị chia và số chia với 10, 100, 1000,…)

Bước 2 : Thực hiện phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên

Nội dụng video:

 • Phép chia hai số tự nhiên mà thương là số thập phân

Ví dụ: Tính 27: 4 = 6 dư 3

Đặt tính :

Ta được 27:4 = 6,75

Bước 1: Đặt phép chia được thương và số dư

Bước 2: Đặt dấu phẩy vào sau thương và thêm 1 chữ số 0 vào sau số dư tiếp tục chia

Bước 3: Viết thêm chữ số 0 vào số dư và tiếp tục chia đến khi số dư = 0

 • Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên

Ví dụ: 8,4 : 4

8,4 : 4 =$\frac{8,4}{4}=\frac{8,4\times 10}{4\times 10}=\frac{84}{40}=84:40$

 • Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân

Đưa về phép chia 2 số tự nhiên

Ví dụ: 99 : 8,25 = 9900: 825 = 12

       Vậy 99: 8,25 = 12

 • Chia một số thập phân cho 1 số thập phân

Đưa về phép  chia hai số tự nhiên

Ví dụ: Tính 23,56 : 6,2

                 = 2356: 620 = 38

Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8

Các bài tập vận dụng:

Bài tập 1: Tính

 1. 3080: 5,5 = 56
 2. 372,96 : 3 = 124,32
 3. 1,65 : 0,35 = 4,71

Bài tập 2: Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài giải:

Số lít xăng ô tô cần có để đi 1km là:

12,5 : 100 = 0,125 (l)

Số lít xăng ô tô cần có để đi 60km là:

0,125 x 60 = 7,5 (l)

Đáp số: 7,51.

Bài tập 3: Cứ 3l nước giặt quần áo thì cân nặng 2,55 kg. Mỗi bình nhựa rỗng cân nặng 0,3 kg thì có thể chứa được 2l nước giặt quần áo. Hỏi 4 bình nhựa như thế, mỗi bình chứa 2l nước giặt quần áo, cân nặng tất cả bao nhiêu ki – lô- gam?

Bài giải:

Mỗi lít nước giặt quần áo cân nặng là:

2,55 : 3 = 0,85 (kg)

Mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

0,85 x 2 + 0,3 = 2 (kg)

Bốn bình nhựa, mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo cân nặng là:

2 x 4 = 8 (kg)

Đáp số: 8kg.

Học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thêm các khóa học khác tại trung tâm:

Chương trình cơ bản theo sách giáo khoa lớp 5

Toán nâng cao lớp 5.

Toán tư duy và bồi dưỡng HSG lớp 5.

Luyện thi Violympic lớp 5 (2020)

Ôn và luyện toán 5 – Thi giữa kì và cuối kì

15 đề Vio Quốc gia – Toán 5.

                 Hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy.vn chúc em học tốt

--------------------------------

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. BÀI HỌC TUẦN 1 (04/09 - 10/09)

4. BÀI HỌC TUẦN 2 (11/09 - 17/09)

5. BÀI HỌC TUẦN 3 (18/09 - 24/09)

6. BÀI HỌC TUẦN 4 (25/09 - 01/10)

7. BÀI HỌC TUẦN 5 (02/10 - 08/10)

8. BÀI HỌC TUẦN 6 (09/10 - 15/10)

9. BÀI HỌC TUẦN 7 (16/10 - 22/10)

10. BÀI HỌC TUẦN 8 (23/09 - 29/10)

11. BÀI HỌC TUẦN 9 (30/10 - 05/11)

12. BÀI HỌC TUẦN 10 (06/11 - 12/11)

13. BÀI HỌC TUẦN 11 (13/11 - 19/11)

14. BÀI HỌC TUẦN 12 (20/11 - 26/11)

15. BÀI HỌC TUẦN 13 (27/11 - 03/12)

16. BÀI HỌC TUẦN 14 (04/12 - 10/12)

17. BÀI HỌC TUẦN 15 (11/12 - 17/12)

18. BÀI HỌC TUẦN 16 (18/12 - 24/12)

19. BÀI HỌC TUẦN 17 (25/12 - 31/12)

20. BÀI HỌC TUẦN 18 (01/01 - 07/01)

21. BÀI HỌC TUẦN 19 (08/01 - 14/01)

22. BÀI HỌC TUẦN 20 (15/01 - 21/01)

23. BÀI HỌC TUẦN 21 (22/01 - 28/01)

24. BÀI HỌC TUẦN 22 (29/01 - 04/02)

25. BÀI HỌC TUẦN 23 (05/02 - 11/02)

26. BÀI HỌC TUẦN 24 (12/02 - 18/02)

27. BÀI HỌC TUẦN 25 (19/02 - 25/02)

28. BÀI HỌC TUẦN 26 (26/02 - 04/03)

29. BÀI HỌC TUẦN 27 (05/03 - 11/03)

30. BÀI HỌC TUẦN 28 (12/03 - 18/03)

31. BÀI HỌC TUẦN 29 (19/03 - 25/03)

32. BÀI HỌC TUẦN 30 (26/03 - 01/04)

33. BÀI HỌC TUẦN 31 (02/04 - 08/04)

34. BÀI HỌC TUẦN 32 (09/04 - 15/04)

35. BÀI HỌC TUẦN 33 (16/04 - 22/04)

36. BÀI HỌC TUẦN 34 (23/04 - 29/04)