Bài tập: So sánh phân số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

PHHS Phạm Hoài An

***2889

Điểm 10,00

2

HaMyAnh

***h15@gmail.com

Điểm 10,00

3

2k11

***2183

Điểm 10,00

4

Lớp 3 + Lớp 5

***0582

Điểm 10,00

5

Lê Đăng Phong

***3459

Điểm 10,00