VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Kiểm tra tổng hợp tuần 15 - đề số 2

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Bùi Mạnh Huy- Gia Hưng

Bùi Mạnh Huy- Gia Hưng

*****76720

Điểm 10,00

2
Phạm Thị Yến

Phạm Thị Yến

*****46622

Điểm 9,50

3
Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Tiến Đạt

*****03647

Điểm 9,50

4
Nguyễn Hữu Đức Hiếu

Nguyễn Hữu Đức Hiếu

*****nthithanhha2311@gmail.com

Điểm 9,50

5
Lê Doãn Lạng

Lê Doãn Lạng

*****06982

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy