Bài tập: Phân số thập phân

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Luu Ngoc Danh

***iseafood@gmail.com

Điểm 10,00

2

Việt Anh 2

***1689

Điểm 10,00

3

Thưxinhgai

***9254

Điểm 10,00

4

phạm lê quỳnh anh

***1114

Điểm 10,00

5

Thế Sơn - Bảo Anh

***9898

Điểm 10,00