Bài tập: Phân số thập phân

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hải Dương-Nguyễn Phương Trinh

***haiduonglc

Điểm 10,00

2

PHHS Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

3

PHHS Nguyễn Minh Hiếu

***6716

Điểm 10,00

4

Nguyễn Tuấn Minh

***5285

Điểm 9,30

5

HAPPY

***1980

Điểm 8,70