Kiểm tra tổng hợp tuần 7 - đề số 2

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Nguyễn thảo nguyên

Nguyễn thảo nguyên

*****16206

Điểm 10,00

2
Trần Hoàng Mai

Trần Hoàng Mai

*****Mai2010

Điểm 10,00

3
Đỗ Gia Khánh

Đỗ Gia Khánh

*****83868

Điểm 9,50

4
Gia Khánh

Gia Khánh

*****33647

Điểm 9,50

5
Nguyễn Thế Dũng

Nguyễn Thế Dũng

*****83808

Điểm 9,50

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy