Bài tập: Ôn tập và bổ sung về giải toán: Tỉ lệ thuận

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trang Nguyen

***nan84@gmail.com

Điểm 10,00

2

The Best

***sk@gmail.com

Điểm 10,00

3

Nguyễn Thanh

***6146

Điểm 10,00

4

Nguyễn Ngọc Gia Hào

***4901

Điểm 10,00

5

Nguyễn Mai Phương

***3hgc

Điểm 10,00