Bài tập : Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Phương Uyên

***8972

Điểm 10,00

2

Cao Quỳnh Vy

***8542

Điểm 10,00

3

chị Nết

***3922

Điểm 10,00

4

Ngô Sinh Phát+ Chi Vương

***8688

Điểm 10,00

5

Thưxinhgai

***9254

Điểm 10,00