Bài tập: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Mai Thị Dung

***1567@gmail.com

Điểm 10,00

2

PHHS Trần Huy Khánh 5.2

***6607

Điểm 10,00

3

Thế Sơn - Bảo Anh

***9898

Điểm 8,00

4

0919532660

***2660

Điểm 7,00

5

Do Luyen

***8804

Điểm 1,00