Kiểm tra tổng hợp tuần 9 - đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Việt Trinh

***ntu012003

Điểm 9,50

2

Vũ Nguyên Khoa

***5256

Điểm 7,50

3

Thais

***3680

Điểm 7,00

4

Lớp 4

***2299

Điểm 6,00

5

Cao Quỳnh Vy

***8542

Điểm 0,00