Bài tập: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

The Best

***sk@gmail.com

Điểm 10,00

2

Phạm Khánh Linh

***8396

Điểm 9,00

3

Nguyễn Thanh

***6146

Điểm 9,00

4

Vũ Nguyên Khoa

***5256

Điểm 8,00

5

Thanh Trúc + Tùng Lâm

***8368

Điểm 8,00