Ôn tập về giải toán: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Phần 1

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Ôn tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ là dạng toán khó đối với học sinh. Ở video này , thầy Nguyễn Thành Long  sẽ giúp học sinh có kĩ năng nhận dạng toán, sử dụng thành thạo và vận dụng một cách linh hoạt các công thức trong giải toán, biết xác định, phân biệt được các dạng toán có lời văn, hình thành kỹ năng nhận dạng các bài toán có lời văn “Tổng- Tỉ” trong chương trình toán lớp 4 .Từ đó học sinh sẽ dễ dàng làm các bài tập có liên quan trong chương trình Toán lớp 5.

Các bước để giải bài toán Tìm số khi biết tổng và tỉ số.

  1. Cách giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài ra.

 Bước 2. Tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm số bé và số lớn (Có thể tìm số lớn trước hoặc tìm sau và ngược lại)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh có thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

  1. Trường hợp đặc biệt

Đề bài nhiều bài toán lại không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

  • Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, không cho biết tổng số)
  • Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)
  • Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

Video Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số có độ dài 24 phút, thầy giáo sẽ đưa ra phương pháp giải, các ví dụ minh họa để học sinh có thể làm được bài tập một cách đơn giản.

  • Phương pháp giải

Bước 1: Lập sơ đồ của phần bằng nhau

Bước 2: Xác định tổng số phần, 1 phần bằng nhau bao nhiêu đơn vị

Bước 3: Xác định số lớn và số bé

Các bài tập

Bài tập 1: Tổng hai số bằng 100. Tìn hai số đó biết nếu gấp số bé lên 4 lần thì ta được số lớn?

Bài giải:

Vẽ sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau: 1+4 = 5 (phần )

        Số bé (100:5) x 1= 20

        Số lớn (100:5) x 4 = 80

 Bài tập 2: Một người có 1 tạ rưỡi gạo tẻ và gạo nếp. Sau khi bán 15kg gạo nếp và 35kg gạo tẻ thì lúc này số gạo nếp bằng 2/3 số gạo tẻ . hỏi lúc đầu có bao nhiêu kg mỗi loại ?

Bài giải:

Sau khi bán 15kg gạo tẻ và gạo nếp thì số gạo còn lại là:

    150 – 15 – 35 = 100 (kg)

Lúc này sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau:

2+ 3 = 5 (phần)

Gạo nếp (100:5) x 2 = 40(kg)

Gạo tẻ (100: 5) x 3 = 60 (kg)

Số gạo tẻ lúc đầu: 60 + 35 = 95 (kg)

Số gạo nếp lúc đầu là 40 + 15 = 75 (kg)

Đáp số: 95kg, 55 kg

Trước khi làm bài, học sinh cần phải :

Bước 1: Xác định đề bài cho biết những gì

Bước 2: Xác định đề bài yêu cầu làm gì?

Bước 3: Đưa ra lời giải

Bài 3: Một người nuôi 200 con gà. Sau khi người đó bán được 20 con gà trống và mua 30 con gà mái thì số gà trống bằng 3/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu gà trống và bao nhiêu gà mái?

Bài giải:

Sau khi bán gà trống, mua gà mái thì số gà là :

200 – 20 + 30 = 210 (con)

Lúc này ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau: 3 + 4 = 7 (phần)

Số gà trống là: (200:7) x 3 = 90 (con)

Số gà mái là : (200: 7) x 4 = 120 (con)

Lúc đầu sơ đồ :

Số gà trống là: 90 + 20 = 110 ( con )

Số gà mái là: 120 – 30 = 90 (con)

 Đáp số: Gà trống 110 con

               Gà mái 90 con

Bài tập 4: Tỉ số của hai số là 4/5. Tìm hai số đó, biết nếu cả hai số đều gấp lên 3 lần thì ta được tổng mới bằng 324.

Bài giải:

Tổng hai số là: 324 : 3= 108

Sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần )

Số bé là: (108 : 9) x 4 = 12 x 4 = 48

Số lớn là: (108: 9) x 5 = 12 x 5 = 60

Bài tập 5: Năm nay tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Sau 3 năm nữa, tổng số tuổi của hai mẹ con sẽ bằng 42 tuổi. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

Bài giải:

Tổng số tuổi của mhai mẹ con hiện nay là:

 42 – 3 x 2 = 36 (tuổi)

Sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

Tuổi con: (36: 6) x 1 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ: (36 : 6) x 5 = 30 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ: 30

              Tuổi con: 6

Ngoài ra, học sinh và phụ huynh có thể tham khảo thêm các chương trình học phù hợp với năng lực của từng học sinh:

Chương trình cơ bản theo sách giáo khoa lớp 5

Toán nâng cao lớp 5.

Toán tư duy và bồi dưỡng HSG lớp 5.

Luyện thi Violympic lớp 5 (2020)

Ôn và luyện toán 5 – Thi giữa kì và cuối kì

15 đề Vio Quốc gia – Toán 5.

                 Hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy.vn chúc em học tốt

--------------------------------

Hỗ trợ học tập:

_Kênh Youtube:http://bit.ly/vinastudyvn_tieuhoc

_Facebook fanpage:https://www.facebook.com/767562413360963/

_Hội học sinh Vinastudy Online:https://www.facebook.com/groups/online.vinastudy.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. BÀI HỌC TUẦN 1 (04/09 - 10/09)

4. BÀI HỌC TUẦN 2 (11/09 - 17/09)

5. BÀI HỌC TUẦN 3 (18/09 - 24/09)

6. BÀI HỌC TUẦN 4 (25/09 - 01/10)

7. BÀI HỌC TUẦN 5 (02/10 - 08/10)

8. BÀI HỌC TUẦN 6 (09/10 - 15/10)

9. BÀI HỌC TUẦN 7 (16/10 - 22/10)

10. BÀI HỌC TUẦN 8 (23/09 - 29/10)

11. BÀI HỌC TUẦN 9 (30/10 - 05/11)

12. BÀI HỌC TUẦN 10 (06/11 - 12/11)

13. BÀI HỌC TUẦN 11 (13/11 - 19/11)

14. BÀI HỌC TUẦN 12 (20/11 - 26/11)

15. BÀI HỌC TUẦN 13 (27/11 - 03/12)

16. BÀI HỌC TUẦN 14 (04/12 - 10/12)

17. BÀI HỌC TUẦN 15 (11/12 - 17/12)

18. BÀI HỌC TUẦN 16 (18/12 - 24/12)

19. BÀI HỌC TUẦN 17 (25/12 - 31/12)

20. BÀI HỌC TUẦN 18 (01/01 - 07/01)

21. BÀI HỌC TUẦN 19 (08/01 - 14/01)

22. BÀI HỌC TUẦN 20 (15/01 - 21/01)

23. BÀI HỌC TUẦN 21 (22/01 - 28/01)

24. BÀI HỌC TUẦN 22 (29/01 - 04/02)

25. BÀI HỌC TUẦN 23 (05/02 - 11/02)

26. BÀI HỌC TUẦN 24 (12/02 - 18/02)

27. BÀI HỌC TUẦN 25 (19/02 - 25/02)

28. BÀI HỌC TUẦN 26 (26/02 - 04/03)

29. BÀI HỌC TUẦN 27 (05/03 - 11/03)

30. BÀI HỌC TUẦN 28 (12/03 - 18/03)

31. BÀI HỌC TUẦN 29 (19/03 - 25/03)

32. BÀI HỌC TUẦN 30 (26/03 - 01/04)

33. BÀI HỌC TUẦN 31 (02/04 - 08/04)

34. BÀI HỌC TUẦN 32 (09/04 - 15/04)

35. BÀI HỌC TUẦN 33 (16/04 - 22/04)

36. BÀI HỌC TUẦN 34 (23/04 - 29/04)