Bài tập: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Đăng Huy

***7738

Điểm 10,00

2

Phạm Văn Toàn

***3425

Điểm 10,00

3

Minh Tú Đoàn

***4883

Điểm 10,00

4

Thais

***3680

Điểm 10,00

5

Hà Đức Minh + Hà Phương Trang

***3745

Điểm 10,00