BÀI TẬP: CHU VI HÌNH TRÒN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 12

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Quang Trung

***4990

Điểm 8,00

2

Trí Minh THANH HẰNG

***8905

Điểm 5,00

3

Đỗ Thị Hương Thảo

***6019

Điểm 0,00