BÀI TẬP: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 12

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Ma Nguyễn Việt Anh

***5880

Điểm 10,00

2

Nhật Huy -Thục Đoan-L

***7942

Điểm 9,00

3

Lớp 8

***5968

Điểm 1,00