Bài tập: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Mai Quỳnh Như

***bh@gmail.com

Điểm 10,00

2

Nguyễn Minh Hòa

***8066

Điểm 10,00

3

Lớp 8

***5968

Điểm 10,00

4

EREN

***1236

Điểm 9,00

5

Trí Minh THANH HẰNG

***8905

Điểm 7,00