Kiểm tra tổng hợp tuần 2 - đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Phương Thảo + Đại Nghĩa

***7819

Điểm 9,00

2

Ngô Tường Bảo Duy

***7703

Điểm 8,50

3

Thu Sương

***8288

Điểm 2,00

4

Cao Quỳnh Vy

***8542

Điểm 0,00