Bài tập : Bảng đơn vị đo độ dài - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Phạm Vũ Hải

***8318

Điểm 9,00

2

Lê Minh Nhật

***9928

Điểm 9,00

3

PHHS Phạm Hoài An

***2889

Điểm 8,00

4

PHHS Phùng Khánh Quỳnh

***1997

Điểm 7,00