Bài tập : Bảng đơn vị đo độ dài - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Đức Nhân+ Đức Minh

***0684

Điểm 10,00

2

Mai Thuỳ Chi

***8367

Điểm 10,00

3

Nguyễn Gia Huy

***5126

Điểm 10,00

4

PHẠM HOÀNG NGUYÊN

***3183

Điểm 10,00

5

Đỗ Duy Anh Tuấn

***6269

Điểm 10,00