Bài tập : Bảng đơn vị đo độ dài - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hải Dương-Nguyễn Phương Trinh

***haiduonglc

Điểm 10,00

2

Hoàng Tôn Nghị

***2630

Điểm 10,00

3

TÔ BẢO CHÂU

***3990

Điểm 9,00

4

Tiến Đạt

***2665

Điểm 7,00

5

Lê Quang Quân

***4555

Điểm 6,00