VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập : Bảng đơn vị đo độ dài - Đề số 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 30 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Thái Bá Hiếu

Thái Bá Hiếu

*****ahieu09@

Điểm 10,00

2
Nguyễn Công Quốc Bảo

Nguyễn Công Quốc Bảo

*****07198

Điểm 10,00

3
Cố Gắng Giỏi

Cố Gắng Giỏi

*****hoc345@gmail.com

Điểm 10,00

4
Vũ Thanh Hoa

Vũ Thanh Hoa

*****11883

Điểm 9,00

5
Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

*****12598

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy