Bài tập: phép nhân, phép chia hai phân số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Minh Tú Đoàn

***4883

Điểm 5,00

2

Chị Mai

***9810

Điểm 5,00

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

***3818

Điểm 3,00

4

Hoàng Phi Yến- Hoàng Yến Nhi

***5986

Điểm 2,00

5

rin

***9859

Điểm 1,00