Bài tập: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 3

***7437

Điểm 10,00

2

Vũ Văn Đại An

***1624

Điểm 10,00

3

Trần Phương Linh

***b@cts.vn

Điểm 10,00

4

Thanh Trúc + Tùng Lâm

***8368

Điểm 10,00

5

PHẠM HOÀNG NGUYÊN

***3183

Điểm 10,00