Bài tập: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Phạm Linh Chi

***2383

Điểm 8,00

2

chị Hà Chi

***8208

Điểm 0,00

3

Mai Thuỳ Chi

***8367

Điểm 0,00

4

phạm vũ thanh Tùng

***9985

Điểm 0,00