Bài tập: Khái niệm phân số thập phân

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

PHHS Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

2

Đặng Minh Hằng

***5777

Điểm 9,00

3

Trần Hùng Minh

***5036

Điểm 9,00

4

Đào Ngọc Phong

***7458

Điểm 9,00

5

Trần Ngọc Gia Nhiên

***8424

Điểm 3,00