Kiểm tra tổng hợp tuần 1 - đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Tung Mai

***h1005@gmail.com

Điểm 9,50

2

L

***6280

Điểm 9,50

3

HAPPY

***1980

Điểm 8,00

4

Ngân

***6537

Điểm 7,00

5

kim truong

***7088

Điểm 0,00