Kiểm tra tổng hợp tuần 1 - đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Mai Thị Dung

***1567@gmail.com

Điểm 10,00

2

Minh Tú Đoàn

***4883

Điểm 10,00

3

Lớp 5+2

***9702

Điểm 10,00

4

phạm lê quỳnh anh

***1114

Điểm 10,00

5

Thái Khang

***4995

Điểm 10,00