Bài tập: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 3

***7437

Điểm 10,00

2

Nguyễn Việt Trinh

***ntu012003

Điểm 10,00

3

Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

4

Lớp 5

***7856

Điểm 10,00

5

Phạm Gia Huy HNTL

***4446

Điểm 10,00