Bài tập: So sánh phân số - Đề số 3

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Việt Anh 2

***1689

Điểm 10,00

2

Em Hằng

***6082

Điểm 10,00

3

Minh Tú Đoàn

***4883

Điểm 9,00

4

Đỗ Duy Anh Tuấn

***6269

Điểm 9,00

5

Mai Thị Dung

***1567@gmail.com

Điểm 9,00