Bài tập: So sánh phân số - Đề số 3

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Tung Mai

***h1005@gmail.com

Điểm 10,00

2

Trần Hùng Minh

***5036

Điểm 10,00

3

L

***6280

Điểm 10,00

4

Anh Kiệt

***08

Điểm 10,00

5

PHHS Nguyễn Minh Hiếu

***6716

Điểm 9,00