Bài tập: Giải toán về tỉ số phần trăm - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Phạm Khánh Linh

***8396

Điểm 10,00

2

Sunny Nguyễn

***7525

Điểm 9,00

3

Đặng Đức Anh

***7893

Điểm 8,00

4

Thais

***3680

Điểm 2,00

5

Cao Quỳnh Vy

***8542

Điểm 0,00