Kiểm tra tổng hợp tuần 1 - đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hải Dương-Nguyễn Phương Trinh

***haiduonglc

Điểm 10,00

2

HAPPY

***1980

Điểm 10,00

3

Ngân

***6537

Điểm 9,50

4

Lớp 5

***1400

Điểm 8,50