Bài tập: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

zio kass

***8115

Điểm 10,00

2

Mai Quỳnh Như

***bh@gmail.com

Điểm 8,00

3

Phan Vũ Linh Đan

***8799

Điểm 7,00

4

Đào Quang Trung

***0960

Điểm 5,00

5

alok

***9066

Điểm 0,00