VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập: Héc-ta

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Đàm Việt thành

Đàm Việt thành

*****hikimhue78@gmail.com

Điểm 10,00

2
Luong hoang nam

Luong hoang nam

*****ngxd16@gmail.com

Điểm 10,00

3
nguyenducbac

nguyenducbac

*****nbac

Điểm 10,00

4
Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

*****57389

Điểm 9,00

5
Thuso Thuso

Thuso Thuso

*****02857

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy