Bài tập: Héc-ta

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

2

Nguyễn Việt Trinh

***ntu012003

Điểm 10,00

3

Phạm Minh Hằng

***3757

Điểm 10,00

4

Dung Lê

***3505

Điểm 10,00

5

Minh Thư

***9078

Điểm 10,00