Bài tập: Héc-ta

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Minh Đức+Minh Khang

Minh Đức+Minh Khang

*****93666

Điểm 10,00

2
Trần Nhất Trung

Trần Nhất Trung

*****26782

Điểm 10,00

3
Trần Hoàng Mai

Trần Hoàng Mai

*****Mai2010

Điểm 10,00

4
Hồ Thảo Dương

Hồ Thảo Dương

*****oem_loan29@yahoo.com.vn

Điểm 10,00

5
Le Cam Tu

Le Cam Tu

*****chi2008

Điểm 10,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy