Bài tập: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Mai Thị Dung

***1567@gmail.com

Điểm 10,00

2

đàothái hà

***4622

Điểm 9,00

3

Nhật Huy -Thục Đoan-L

***7942

Điểm 8,00

4

Trần Quang Trung

***4990

Điểm 5,00

5

Lớp 5

***0197

Điểm 5,00