Kiểm tra tổng hợp tuần 6 - đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Quang Minh

***3830

Điểm 8,00

2

Ngô Sinh Phát+ Chi Vương

***8688

Điểm 7,50

3

Vũ Văn Đại An

***1624

Điểm 7,50

4

Vũ Tân Lộc

***1930

Điểm 7,00

5

Thais

***3680

Điểm 5,00