Bài tập: Ôn tập và bổ sung về giải toán: Tỉ lệ nghịch

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Mai Phương

***3hgc

Điểm 10,00

2

Trang Nguyen

***nan84@gmail.com

Điểm 9,00

3

Lớp 3

***7437

Điểm 7,00

4

Cố Gắng Giỏi

***oc345@gmail.com

Điểm 7,00

5

Lớp 2+ lớp 4

***1538

Điểm 7,00