Bài tập: So sánh phân số - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

HaMyAnh

***h15@gmail.com

Điểm 10,00

2

Bùi Tuấn Anh

***3023

Điểm 10,00

3

PHHS Phùng Khánh Quỳnh

***1997

Điểm 10,00

4

Huy Công

***3896

Điểm 10,00

5

Nguyễn Tâm Nhật Quang

***3718

Điểm 7,00