Bài tập: So sánh phân số - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Thu Sương

***8288

Điểm 10,00

2

Đỗ Duy Anh Tuấn

***6269

Điểm 10,00

3

Mai Thị Dung

***1567@gmail.com

Điểm 10,00

4

Phương Thảo + Đại Nghĩa

***7819

Điểm 10,00

5

Chu Khánh Thư

***5268

Điểm 10,00