Bài tập: So sánh phân số - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Vương Đắc Quân

***3553

Điểm 10,00

2

Trần Hùng Minh

***5036

Điểm 10,00

3

Anh Kiệt

***08

Điểm 10,00

4

Lê Khôi Nguyên

***9819

Điểm 10,00

5

kim truong

***7088

Điểm 10,00