Kiểm tra tổng hợp tuần 7 - đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

2

Trịnh Minh Tuấn

***1808

Điểm 10,00

3

Dung Lê

***3505

Điểm 10,00

4

Ngô Sinh Phát+ Chi Vương

***8688

Điểm 10,00

5

Lớp 3

***7437

Điểm 9,50