Bài tập: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trương Khôi Nguyên

***0199

Điểm 9,00

2

Nguyễn Trường Hải

***1982

Điểm 9,00

3

Trần Thị Bảo Thư

***5368

Điểm 6,00