VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Đề số 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Đào Hồng Nga

Đào Hồng Nga

*****14576

Điểm 10,00

2
Phạm Lưu Phương Mai

Phạm Lưu Phương Mai

*****48777

Điểm 5,00

3
Thương Sapa

Thương Sapa

*****64576

Điểm 0,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy