Bài tập: Tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ của hai số - Đề số 1

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Lớp 5

Lớp 5

*****89648

Điểm 10,00

2
Nguyễn thảo nguyên

Nguyễn thảo nguyên

*****16206

Điểm 9,00

3
Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

*****43860

Điểm 9,00

4
Phan Gia Hưng

Phan Gia Hưng

*****08958

Điểm 9,00

5
Đỗ Đức Tùng

Đỗ Đức Tùng

*****nh1005@gmail.com

Điểm 9,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy