Bài tập: So sánh hai số thập phân - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 3

***7437

Điểm 10,00

2

Phạm Khánh Linh

***8396

Điểm 10,00

3

Vũ Nguyên Khoa

***5256

Điểm 10,00

4

Nguyễn Trần Tấn Lộc

***5346

Điểm 10,00

5

Thanh Trúc + Tùng Lâm

***8368

Điểm 10,00