Kiểm tra tổng hợp tuần 9 - đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Vũ Nguyên Khoa

***5256

Điểm 9,50

2

Nguyễn Việt Trinh

***ntu012003

Điểm 8,50

3

Thais

***3680

Điểm 6,00

4

Phạm Khánh Linh

***8396

Điểm 5,50

5

Học viên Vinastudy

***0083

Điểm 3,00