Bài tập: Phép cộng - phép trừ phân số - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

L

***6280

Điểm 10,00

2

Chị Nhật Lệ

***2403@gmail.com

Điểm 3,00

3

Lê Khôi Nguyên

***9819

Điểm 3,00

4

Ngọc Ánh

***5759

Điểm 0,00

5

Nguyễn Quách Khánh Huyền

***0330

Điểm 0,00