Tìm số trung bình cộng

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Dạng toán “Tìm số trung bình cộng”  là dạng bài tập cơ bản thường gặp trong chương trình Toán lớp 4.  Đây cũng là mảng kiến thức thường xuyên xuất hiện trong các bài thi giữa kì, cuối kì I của các con. Việc giải dạng toán này không quá khó nếu các con nắm được quy tắc, phương pháp cũng như kĩ năng làm bài. Chuyên đề của thầy Nguyễn Thành Long – giáo viên Toán hàng đầu của Hệ thống giáo dục Vinastudy dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức đầy đủ và chính xác nhất giúp các con chinh phục dạng toán này. Các con hãy cùng thầy tìm hiểu chuyên đề này nhé!

 1. Kiến thức cần nhớ:

Trung bình cộng = tổng các số : số các số hạng

Trung bình cộng của dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) : 2

Ví dụ:                

Trung bình cộng của 12 và 16 là: (12 + 16) : 2 = 14.

$\to$ TBC (12, 16) = 14.

Trung bình cộng của 15, 20 và 1: (15 + 20 + 1) : 3 = 12.

$\to$ TBC (15, 20, 1) = 12.

 1. Bài tập:

Ví dụ 1. Tìm TBC của các số sau:

 1. a) 42 và 52.
 2. b) 36, 42 và 57.
 3. c) 34, 43, 52 và 39.
 4. d) 20, 35, 37, 65 và 73.

Hướng dẫn giải:

 1. a) Trung bình cộng của 42 và 52 là: (42 + 52) : 2 = 47.
 2. b) Trung bình cộng của 36, 42 và 57 là: (36 + 42 + 57) : 3 = 135 : 3 = 45
 3. c) Trung bình cộng của là: (34 + 43 + 52 + 59) : 4 = 168 : 4 = 42.
 4. d) Trung bình cộng của 20, 35, 37, 65 và 73 là: (20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 230 : 5 =46.

Ví dụ 2. Bốn em Mai, Hoa Hưng, Thịnh lần lượt có cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải.

Trung bình mỗi em nặng là: (36 + 38 + 40 + 37) : 4 = 37 (kg)

Đáp số. 37kg.

Ví dụ 4. Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Hướng dẫn giải.

Các số tự nhiên liên tiếp từ q đến 9:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) : 9 = 45 : 9 = 5.

Đáp số. 5

 1. Một số bài tập áp dụng khác:

Ví dụ 1. Khối lớp Bốn có 3 lớp: Lớp 4A có 28 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh, lớp 4C có 35 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.

Bài giải:

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

(28 + 33 + 35) : 3 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh

Ví dụ 2.  Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó.

Bài giải:

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số thứ nhất: 45

Số thứ hai: 33

Số thứ ba: 27

Trên đây là những kiến thức và dạng bài tập quan trong nhất trong bài giảng “Tìm số trung binhg cộng” của chương trình Toán 4. Nếu các con có bất kì thắc mắc hay đóng góp nào cho bài giảng của thầy cô, đừng ngần ngại liên hệ với thầy cô nhé!

Để giúp các con củng cố và mở rộng kiến thức về các phép toán, VinaStudy còn xây dựng một số bài giảng, bài thi thử như:

Toán cơ bản lớp 4: Tìm số trung bình cộng

Toán nâng cao lớp 4: Bài toán trung bình cộng

Toán tư duy và bồi dưỡng HSG lớp 4: Tìm số trung bình cộng

Ôn và luyện toán 4- thi giữa kì và cuối kì I: Bài toán trung bình cộng

 

Bài thi thử online về tìm số trung bình cộng:

Bài thi thử online về tìm số trung bình cộng – đề số 1

Bài thi thử online về tìm số trung bình cộng - đề số 2

Bài thi thử online về tìm số trung bình cộng – đề số 3

 

Ngoài ra, VinaStudy còn có các khóa học giúp các con học sinh lớp 4 mở rộng, nâng cao kiến thức Toán của mình như:

Khóa học cơ bản, bám sát sách giáo khoa

Khóa nâng cao  

Khóa bồi dưỡng học sinh giỏi

Khóa ôn luyện Violympic

Khóa ôn và luyện toán 4 – thi giữa kì và cuối kì I  

Hệ thống Vinastudy chúc các con học tập thật tốt !

Anh chị phụ huynh tham khảo thêm các khóa học khác của lớp 4:

Các khóa học tiếng anh

Các khóa học Toán tiếng anh

Các khóa học Tiếng việt

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. BÀI HỌC TUẦN 1 (04/09 - 10/09)

4. BÀI HỌC TUẦN 2 (11/09 - 17/09)

5. BÀI HỌC TUẦN 3 (18/09 - 24/09)

6. BÀI HỌC TUẦN 4 (25/09 - 01/10)

7. BÀI HỌC TUẦN 5 (02/10 - 08/10)

8. BÀI HỌC TUẦN 6 (09/10 - 15/10)

9. BÀI HỌC TUẦN 7 (16/10 - 22/10)

10. BÀI HỌC TUẦN 8 (23/09 - 29/10)

11. BÀI HỌC TUẦN 9 (30/10 - 05/11)

12. BÀI HỌC TUẦN 10 (06/11 - 12/11)

13. BÀI HỌC TUẦN 11 (13/11 - 19/11)

14. BÀI HỌC TUẦN 12 (20/11 - 26/11)

15. BÀI HỌC TUẦN 13 (27/11 - 03/12)

16. BÀI HỌC TUẦN 14 (04/12 - 10/12)

17. BÀI HỌC TUẦN 15 (11/12 - 17/12)

18. BÀI HỌC TUẦN 16 (18/12 - 24/12)

19. BÀI HỌC TUẦN 17 (25/12 - 31/12)

20. BÀI HỌC TUẦN 18 (01/01 - 07/01)

21. Phần 3: Các kiến thức cần thiết ở học kì II lớp 4

22. Phần 4: Bài tập theo tuần của học kì II lớp 4