Kiểm tra tổng hợp tuần 1 - đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Huy Công

***3896

Điểm 9,00

2

Trần Thị Thủy Tiên

***1921

Điểm 9,00

3

Nguyễn Quỳnh Ngân

***6784

Điểm 8,50

4

Lớp 2

***1245

Điểm 0,00

5

HÂN

***9968

Điểm 0,00