Kiểm tra tổng hợp tuần 3 - đề số 2

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 60 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Tiến triển

Tiến triển

*****68812

Điểm 8,50

2
Bùi Đăng Khôi

Bùi Đăng Khôi

*****41183

Điểm 8,50

3
Ha Linh

Ha Linh

*****72022

Điểm 8,00

4
Hoa Thái Lâm

Hoa Thái Lâm

*****29697

Điểm 6,50

5
Lớp 4

Lớp 4

*****69588

Điểm 3,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy