Bài tập: Hai đường thẳng vuông góc - Đề số 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Lớp 6 + 2

***0379

Điểm 2,00

2

Lê Hồ Hồng Thái

***

Điểm 2,00

3

Công Hưng

***3119@gmail.com

Điểm 1,00

4

Lê Thị Hồng Vân

***6696

Điểm 0,00

5

Điền IQ1

***5968

Điểm 0,00