Bài tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hữu Đại

***9046

Điểm 9,00

2

Hack Vinastudy

***6472

Điểm 9,00

3

chi Hương

***0493

Điểm 8,00

4

Nguyễn Hồng Ánh

***3180

Điểm 7,00

5

Cao Xuân Tới

***1234@gmail.com

Điểm 0,00