Bài tập: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó - Đề số 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Thị Trang

***5310

Điểm 9,00

2

Lớp 6 + 2

***0379

Điểm 8,00

3

Nguyễn Bảo Khánh

***3786@gmail.com

Điểm 0,00

4

Hà Thái Sơn -Hà Thị Khánh Giang

***7979

Điểm 0,00