VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập: Thương có chữ số 0

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Hien Tran Thu

Hien Tran Thu

*****16066

Điểm 10,00

2
Khu Ma

Khu Ma

*****67398

Điểm 10,00

3
Toan Nguyenxuan

Toan Nguyenxuan

*****79468

Điểm 9,00

4
Vu Thi My Linh/ Nguyen Quang Minh

Vu Thi My Linh/ Nguyen Quang Minh

*****59099

Điểm 8,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy