VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bài tập: Biểu thức có chứa ba chữ

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Hoang Hai Duong

Hoang Hai Duong

*****88828

Điểm 10,00

2
Ngô Văn Phong

Ngô Văn Phong

*****11372

Điểm 9,00

3
Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Bích Ngọc

*****nbichngoclienmac

Điểm 8,00

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy