Bài tập: Nhân với 10; 100; ...Chia cho 10; 100; ...

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Công Hưng

***3119@gmail.com

Điểm 10,00

2

Lê Hồ Hồng Thái

***

Điểm 10,00

3

Lớp 6 + 2

***0379

Điểm 9,00