Bài tập: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

HÂN

***9968

Điểm 10,00

2

Lớp 4

***7928

Điểm 10,00

3

Lớp 2

***1245

Điểm 10,00

4

Lê Minh Nhật

***9928

Điểm 9,00

5

Công Hưng

***3119@gmail.com

Điểm 9,00