Bài tập: Biểu thức có chứa hai chữ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Gia Bảo

***7555

Điểm 10,00

2

Lý Thanh Trúc

***9018

Điểm 9,00

3

Thế goodboy

***5893

Điểm 7,00

4

Lê Hồ Hồng Thái

***

Điểm 7,00

5

Mạnh Hùng

***5553

Điểm 5,00