THI ONLINE - TOÁN 4 - TUẦN 20 - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 5

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

TRA

***5612

Điểm 10,00

2

Nguyễn Anh Tú

***5471

Điểm 10,00

3

nguyên khôi

***1103

Điểm 10,00

4

Mai Thiên Kim

***0999

Điểm 10,00

5

Châu Anh (Hà Anh)

***7086

Điểm 9,50